HISTORIA

Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. funkcjonuje nieprzerwanie od 1919 roku. Już na początku XX wieku nasz zakład został liderem w produkcji armatury, której głównymi odbiorcami były wymagające szczególnie trwałych i niezawodnych rozwiązań kopalnie węgla kamiennego oraz przemysł metalurgiczny. Do dziś Fabryka pozostając liderem na polskim rynku zajmuje się produkcją wysokiej jakości armatury. W naszej ofercie zajmuje się szeroka gama armatury od zaworów grzybkowych po specjalistyczne zawory zaporowo-zwrotne do hydroinżekcji.

 

1919

Działalność rozpoczyna mały zakład produkujący armaturę do układów pneumatycznych: Jenert und Schultz – Armaturenfabrik Eisengiesserei.

1928

Fabryka szybko staje się czołowym zakładem produkującym armaturę na terenie ówczesnych Niemiec. Głównymi odbiorami były koncerny węgla kamiennego, przemysł metalurgiczny oraz koncern Krupps. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 60 pracowników produkcyjnych oraz 5 pracowników dozoru i administracji. Odlewnia osiągnęła moc produkcyjną na poziomie 200 T żeliwa i 100 T innych metali.

1932

Erich Jenert spłaca wspólnikowi jego udział zostający tym samym wyłącznym właścicielem Fabryki. Rozszerza także asortyment oferowanej armatury o zawory do aparatury hydraulicznej.

1938

W wyniku specjalizacji programu produkcyjnego fabryka zostaje przestawiona na produkcję zaworów kabłąkowych żeliwnych.

11.04
1945

Na polecenie Inspekcji Uzbrojenia VIIIb Armii Niemieckiej z Fabryki wywieziono kilkanaście maszyn, których nigdy nie udało się odzyskać. Erich Jenert, założyciel Fabryki, opuszcza Głuchołazy wyjeżdżając do Niemiec.

1.08
1945

Wraz z zakończeniem działań wojennych, w związku z niewielkimi zniszczeniami na terenie Głuchołaz, Fabryka została objęta tymczasowym zarządem państwowym przez krajową Delegaturę Południowego Zjednoczenia Metalowego w Bytomiu. Zmieniono także nazwę na “Fabryka Armatur i Odlewnia Żeliwa d. Jenert i Schultz”. Pierwszym kierownikiem zakładu zostaje nominowany 1 sierpnia 1945 r. przez Ministra Przemysłu Ciężkiego i Handlu inż. Marian Młyńczak. Pełnił on funkcję do 31 października 1947 r, kiedy to złożył rezygnację.

1.01
1946

Fabryka jako samodzielne państwowe przedsiębiorstwo, po uzupełnieniu utraconego parku maszynowego i materiałów, rozpoczyna regularną i planową produkcję. Uruchomiony zostaje wydział mechaniczny, montażowy, odlewni żeliwa i metali kolorowych oraz modelarnia.

1.01
1949

Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu, które było ogłoszone w Monitorze Polskim nr A-84, poz. 908, z dn. 15 września 1948 roku, Fabryka uzyskała osobowość prawną oraz nazwę Fabryka Armatur “Głuchołazy” Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Głuchołazach z przynależnością organizacyjną do Zjednoczenia Przemysłu Odlewniczego w Krakowie. W tym roku Fabryka osiągnęła moc produkcyjną na poziomie ponad 200 ton armatury na rok, czyli dwukrotnie większą, niż trzy lata wcześniej.

1.01
1950

Na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego następuje reorganizacja Fabryki, która zostaje przekształcona w pododdział Dolnośląskich Zakładów Budowy Urządzeń Przemysłowych w Nysie. W strukturach DZBUP pozostaje do 1 października 1952 roku, gdy znów staje się samodzielnym zakładem. To także czas unowocześniania i rozbudowy parku maszynowego: w wyniku inwestycji oraz dzięki nieodpłatnie przekazanych przez DZBUP maszynom Fabryka powiększyła swój majątek o 14 nowoczesnych maszyn produkcyjnych.

7.08
1956

Fabryka w ramach rozbudowy przejmuje budynek po byłej mleczarni przy ul. Kolejowej 7. Nadal rozbudowywany jest również park maszynowy, który wzbogacił się miedzy innymi o kolejne tokarki rewolwerowe, wiertarki kolumnowe oraz piec muflowy.

1.09
1958

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dn. 29 sierpnia 1958 r. Fabryka trafia pod nadzór Zjednoczonego Przemysłu Wyrobów Odlewniczych w Radomiu, które podlegało Ministrowi Przemysłu Ciężkiego. W tym roku zostaje także zlikwidowany oddział odlewni jako zbyt przestarzały. Mimo to Fabryka osiągnęła pierwszy raz produkcję na poziomie ponad 1000 ton na rok. Przyczyniło się do tego z pewnością rozpoczęcie eksportu na rynki zagraniczne.

1960

Zakończono budowę magazynu wyrobów gotowych o powierzchni 415 m². Rok później wybudowana zostaje malarnia natryskowa oraz stacja transformatorowa 500 KV i magazyn materiałów łatwopalnych. W związku z rosnącą produkcją stale powiększany jest także park maszynowy, w trosce zaś o pracowników w 1964 roku zakupiono m.in. zakładowy autobus.

1968

Na terenie dawnej wytwórni win po niezbędnych adaptacjach powstał wydział “C”. Kosztem 120 mln złotych rozpoczęła się budowa nowej hali produkcyjnej. Wraz z budynkiem socjalno-biurowym powiększyła Fabrykę o 10 171 m². Dodatkowo na terenie bocznicy kolejowej zorganizowano magazyn półfabrykatów. Jednocześnie trwały prace nad udoskonalaniem konstrukcji zaworów co pozwoliło na zmniejszenie ich wagi jednostkowej o 30 proc. oraz przynosząc oszczędności na poziomie 7 mln. zł.

1970

W Fabryce, która od 1 kwietnia 1964 r. przeniesiona została pod nadzór Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych “Chemak”, następuje gwałtowny wzrost produkcji. W tym okresie Fabryka oferowała przede wszystkim trzy podstawowe grupy wyrobów:

  • 95% armatura żeliwna,
  • 4,8% armatura stalowa i staliwna, zawory bezpieczeństwa oraz indykatorowe,
  • 0,2% armatura z metali kolorowych.

1973

Na terenie Fabryki powstaje Zakład Doświadczalny Armatury Przemysłowej, który w 1977 roku zostaje przekształcony w Wydział Produkcji Doświadczalnej. Jego głównymi zadaniami było opracowanie nowych rozwiązań na potrzeby energetyki oraz produkcji antyimportowej. Dzięki niemu w 1980 roku do produkcji zostaje wdrożona armatura okrętowa – zawory szybkozamykające zrywane, zawory mieszkowe oraz na potrzeby budownictwa zawory bezkołnierzowe.

1974

Fabryka osiąga rekordową liczbę zatrudnionych pracowników, która wyniosła 755 osób. Do tak znacznego wzrostu przyczynił się przede wszystkim rozwój przedsiębiorstwa. Fabryka była też atrakcyjnym pracodawcą oferując nie tylko dobrą płacę i warunki pracy, ale także możliwość szybkiego uzyskania własnego mieszkania dzięki partycypacji Fabryki w miejscowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1980

Powierzchnia Fabryki wynosi 6200 m² a produkcja odbywa się w trzech wydziałach:

  • Wydział A – produkcja armatury stalowej i staliwnej z metali kolorowych oraz detale na potrzeby produkcji pozostałych wydziałów,
  • Wydział B – obróbka mechaniczna ciężkich detali armatury żeliwnej,
  • Wydział C – montaż armatury, stacja prób, malarnia oraz magazyn wyrobów gotowych.

Zatrudnienie wyniosło 669 pracowników, natomiast oferta Fabryki w tym okresie obejmowała cztery grupy wyrobów:

  • 65% armatura żeliwna
  • 32,3% armatura stalowa i staliwna
  • 0,1% armatura kolorowa
  • 1,6% inne

1991

W ramach zmian ustrojowych w Polsce firma przechodzi z rąk Skarbu Państwa w prywatne.

2002

Fabryka przechodzi w ręce firmy “UNIA” Sp. z o.o. z Białegostoku. Jest to początek rostrukturyzacji zakładu.

27.03
2002

Spółka uzyskała prawo do znakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa CE z Nr 0525 jednostki notyfikowanej, którą jest Lloyd’s Register Quality Assurance.

17.04
2003

UDT – CERT wydała certyfikaty zgodności Nr CW/12/2003, Nr CW/13/2003 oraz Nr CW/14/2003 na produkowaną przez FAG S.A. armaturę. Jednocześnie produkawana przez FAG armatura może być poddawana odbiorom przez Towarzystwa Klasyfikacyjne: PRS (Polski Rejestr Statków), LRS (Lloyd’s Register), BV (Bureau Veritas), GL (Germanischer Lloyd), RINA, DNV (Det Norske Veritas), ABS (American Bureau of Shipping), PMPC (RMRS; (Rosyjski Morski Rejestr Statków)), TÜV, UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

2011

Fabryka została wyróżniona tytułem “Jakość Roku 2011” w kategorii “Produkt”.

2016

Park maszynowy wzbogacił się o dwie nowoczesne maszyny marki Dugard Ltd oraz Hitachi Ltd.

2019

Fabryka Armatur “Głuchołazy” S.A. świętować będzie 100lecie swojego istnienia.
SIEDZIBA
 

Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.

ul. Wrocławska 1A
48-340 Głuchołazy
POLSKA

fag@fagsa.com.pl
+48 77 439 19 44

 
 

DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO:

NIP: 755-000-62-47 (PL7550006247)
KRS: 0000002304; Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Opolu
REGON: 530545025

Konto: BGŻ BNP Paribas 76 1600 1462 1848 6763 0000 0001

Wysokość kapitału zakładowego - kapitału wpłaconego:
2 685 109,20 zł.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

WŁAŚCICIEL

Od 2019 roku właścicelem 100% akcji spółki jest:

ZETKAMA Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 12,
57-410 Ścinawka Średnia
tel. +48 74 865 21 11
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl
 
www.zetkama.pl